ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ พนักงาน อปท. 2558

ประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

1 ความคิดเห็น

  1. ขอบพระคุณค่ะ พอดีกำลังมีเรื่องต้องนำเรียนเสนอท่านนายอำเภอ

    ตอบลบ
แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า